Strokovna ekskurzija: obisk adrenalinskega parka in potapljanje

Strokovna ekskurzija: obisk adrenalinskega parka in potapljanje

Ob koncu šolskega leta, za pridnost, trud in vestno prihajanje na gasilske vaje vsak...

Operativne vaje

Operativne vaje

Gasilci iz Bistrice ob Dravi redno skozi leto večkrat mesečno treniramo, se usposabljamo in...

Udeležba na 70. obletnici DVD Cvetlin

Udeležba na 70. obletnici DVD Cvetlin

V soboto 19.8.2017 smo gasilci bili povabljeni k hrvaškim kolegom v tamkajšnji DVD Cvetlin, kjer...

 • Strokovna ekskurzija: obisk adrenalinskega parka in potapljanje

  Strokovna ekskurzija: obisk adrenalinskega parka in potapljanje

  Sobota, 04 Avgust 2018 00:00
 • Operativne vaje

  Operativne vaje

  Ponedeljek, 21 Avgust 2017 00:00
 • Udeležba na 70. obletnici DVD Cvetlin

  Udeležba na 70. obletnici DVD Cvetlin

  Sobota, 19 Avgust 2017 00:00

O društvu

ZGODOVINA IN RAZVOJ PGD BISTRICA OB DRAVI

Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Dravi je bilo ustanovljeno 22. avgusta leta 1909. Ustanovil ga je g. Fridrich Schubitz.

Vsa leta nas vodi humano načelo pomagati sočloveku v nesreči, reševati ljudi, živali in premoženje.
Gasilstvo je po zakonu o varstvu pred požarom in zakonom o gasilstvu humanitarna dejavnost, ki opravlja pomembne naloge v lokalni skupnosti in državi.

Do leta 1982 smo delovali kot VI. sektor okrajne gasilske zveze Maribor. V letu 1983 je bila ustanovljena občinska gasilska zveza Maribor-Ruše in v njo vključeno tudi naše PGD. Popolna osamosvojitev občine Ruše v letu 1990 je posledično preoblikovalo tudi gasilstvo in dobili smo občinsko gasilsko zvezo Ruše. Na podlagi 32. člena zakona o gasilstvu (URL RS št. 71/93), 9. in 11. člena zakona o društvih (URL RS št. 60/95) in v skladu s statutom GZ Slovenije in sklenjene pogodbe o ustanovitvi GZ Ruše (4.4.1997) smo torej dobili sedanjo GZ Ruše- Pred nekaj leti pa tudi občinsko poveljstvo.

GZ Ruše združuje PGD: 

 • PGD Lovrenc na Pohorju  - ustanovljeno leta 1877

 • PGD Ruše  - ustanovljeno leta 1890

 • PGD Selnica ob Dravi  - ustanovljeno leta 1903

 • PGD Smolnik  - ustanovljeno leta 1907

 • PGD Bistrica ob Dravi  - ustanovljeno leta 1909

 • PGD Slemen  - ustanovljeno leta 1946

Vsa PGD GZ Ruše smo tudi člani GZ Slovenije, ki je naša krovna organizacija. PGD Bistrica ob Dravi danes šteje 99 članovc. Ponosni smo na 6 veteranov. Posebno skrb posvečamo pridobivanju mladih gasilcev v starosti med 6 – 18 let. Imamo jih 36. Od 14.2.2000 ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu.
Naša udarna moč so operativni člani, ki so ustrezno opremljeni. To opremo ustrezno dopolnjujemo. Velik poudarek dajemo izobraževanju članstva in preventivnim aktivnostim.

Društvo vodi 13. članski upravni odbor. Imamo tudi poveljstvo operative, v katerem imamo tudi članico. Požarno varnostni rajon PGD Bistrica ob Dravi obsega naselja: Bistrica ob Dravi, Log, Bezena in Laznica, vse od 1909. leta.

V voznem parku imamo tri delovna vozila:

 • GVC-16/25 - MAN TGM 13.280 4×4, leto izdelave 2009

 • GVGP 1 - FORD RANGER 3.2 WILDTRAK 4X4, leto izdelave 2016

 • GVM-1 - VW Caravelle 2.0, leto izdelave 2014

Vsa tri vozila imajo vso pripadajočo opremo.

Naše PGD sodeluje z vsemi PGD v GZ, kakor tudi z GZ Ruše. 

Od leta 1974 sodelujemo s PGD Sodišinci iz Prekmurja, zato je v letu 2013 prišlo do podpisa listine o pobratenju. Listino o pobratenju smo podpisali v letu 2006 tudi s PGD Bistrica ob Sotli.

Od leta 2008, dobro sodelujemo s PGD Kapla na Kozjaku. Zato so toliko bolj zanimiva vsakoletna srečanja vseh štirih PGD.

108. let smo z vami, a le z vašo pomočjo!